Drömmar med vingesus

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 9.1.2018

==========

Ingen vet varför vi sover. Under sömnen får kroppen vila och hjärnan reder upp den oreda som uppstår i vaket tillstånd. Sömnen är mycket viktig, eftersom alla djur drömmer. Däggdjur och fåglar har en avancerad sömn med olika faser, men alla organismer med någonting som ens påminner om hjärnverksamhet sover.

Jag tycker att det är lite komiskt att vi inte vet varför vi sover, trots att vi sover nästan en tredjedel av vårt liv. Vi kan inte välja bort sömnen. Man dör om man inte får sova. Därför är sömnsvårigheter också ett mycket allvarligt hot mot vår hälsa.

Vi drömmer när vi sover. Vi vet inte varför vi sover, men vi vet ännu mindre om drömmarnas funktion och betydelse. Människan har alltid försökt tyda drömmar. Ofta har man försökt ge drömmarna en konkret betydelse. Det finns också en gammal tanke om att drömmar förutspår framtid. Numera anser man att drömtydning i den bemärkelsen är rena fantasier.

Min personliga erfarenhet tyder på att stress leder till en annan sorts drömmar än lugnare perioder. Drömmarna blir ofta mardrömmar. Jag drömmer också relativt ofta intensiva drömmar, som hänger kvar i vaket tillstånd. De påminner mycket om äkta minnen. Jag läste en gång, att sådana drömmar kan vara förknippade med depression. För mig är de kopplade till hantering av stress.

Numera anser man att drömmarna har en funktion för att sortera och städa våra intryck. Av allt att döma fyller dock drömmarna också någon annan funktion. Freud försökte förklara och hitta ett samband mellan drömmar och det undermedvetna. Hans tankar är inte till alla delar vedertagna och de förklarar inte varför vi drömmer.

Nattugglor drömmer mera mardrömmar och så kallade klardrömmar än morgonpigga människor. Klardrömmar är drömmar, vars händelser man helt eller delvis kan styra medvetet under drömmens gång. Det finns en positiv korrelation mellan hög intelligenskvot och mycket drömmar. Det finns också en positiv korrelation mellan att vara nattuggla och hög intelligenskvot. Varför? Borde ju vara tvärtom.

Det gör kanske det samma varför vi drömmer. Ändå skulle jag mycket gärna förstå mera om drömmar. Jag fascineras av dem. Jag fascineras av den totala frihet som finns i våra drömmar. I drömmen finns inga gränser för det möjliga. Drömmar som dröjer sig kvar i minnet fascinerar också. De påminner mig om, att det vi kallar verklighet är en mycket känslig konstruktion.

Drömmar påminner mig också om att det inte är så konstigt om man förlorar förståndet och börjar leva i en helt annan verklighet. Egentligen är det ganska konstigt att inte flera gör det. Min uppfattning av verkligheten är en konstruktion, ganska lik andra människors motsvarande konstruktion. Med mycket små ändringar skulle den dock vara totalt obegriplig för andra.

Det finns en styrka i våra drömmar. De lär oss att tänka fritt, utan det rationellas bojor. Många goda idéer blir aldrig en idé, innan vårt rationella jag har bromsat tanken. Det finns möjligheter i det omöjliga.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tryggare kan ingen vara, eller?

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 5.112.2017

==========

Trygghet är den ultimata upplevelsen av livskvalitet. Skulle jag vara poet, så skulle jag skriva en dikt som på ett enkelt och verbalt briljant sätt skulle beskriva trygghet med allt vad det innebär. Några ord kan ibland beskriva mer än långa haranger. Tyvärr är jag ingen poet.

Mat och vatten, i dag och i morgon. Ingen rädsla för fysiskt våld eller att bli uppäten. Värme. Skydd för vädrets makter. Att få sova utan oro för morgondagen. Att känna sig älskad, att få älska dem man älskar utan omgivningens fördömande. Att få uttrycka sina åsikter utan rädsla för obehagliga konsekvenser. Frihet att göra självständiga val.

Förteckningen över saker som bidrar till trygghetskänslan kunde säkert med lätthet göras flera sidor lång. Vårt nordiska välfärdssamhälle är en god garant för trygghet. Risken för beväpnade konflikter är liten och samhället är uppbyggt så, att man egentligen inte löper någon risk att dö i svält eller sjukdom. Vi har sedan 60- eller 70-talet blivit bortskämda av en globalt sett mycket sällsynt trygghetskänsla.

Trots att vi objektivt sett lever i ett av världens tryggaste länder, har upplevelsen av trygghet åtminstone tillfälligt försämrats. Vi upplever nya hot, som kanske till en del har funnits där länge redan. Kan du lita på att du klarar av de utmaningar som arbetslivet ställer, utan att en dag klappa ihop? Håller Finlands lagar på att ersättas av sharia? Kan du lita på att din dotter inte blir påtafsad av män som aldrig förstod vad #metoo handlar om?

Många av dessa rädslor är helt relevanta. Många rädslor är kanske inte objektivt sett motiverade, men de är lika sanna ändå. Jag har tyckt att det är sorglustigt på ett mycket dåligt sätt, att terrorismen ses som ett betydande hot i Finland. Samtidigt är nästan allting vi gör i vardagen förknippat med större risker än risken för att bli offer för en terrorattack.

Rädslor är inte rationella. Upplevd otrygghet är lika sann som konkret otrygghet. Vårt samhälle står inför stora förändringar: det finns inga klara riktlinjer för arbetslivet i det postindustriella samhället, invandringen ökar i alla former, klimatförändringen påverkar oss alla, välfärdssamhällets grunder skakar. Vi står inför en mängd utmaningar, som inte fanns där under perioden av evig tillväxt. Evigheten tog slut för tillväxtens del.

Ingen av de förändringar som vi står inför är omöjlig att lösa. Det finns alltid en väg. Det enda riktigt stora hotet är upplevelsen av otrygghet. En människa som känner sig otrygg handlar inte rationellt. Vi måste återskapa en känsla av att vi som samhälle är kapabla att lösa alla problem som möter oss. Den känslan präglade min barndom och uppväxt, men det handlar inte om nostalgi. Det handlar om trygghetskänslans överlevnad.

Vi måste börja ta otrygghetskänslorna på allvar. Vi måste göra någonting åt själva känslan av otrygghet. Det hjälper inte att förlöjliga dem som känner en, för mig, irrationell otrygghet.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rädd för att lyckas

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 31.10.2017

============

Jag har ofta funderat på det där med att våga göra saker. Nu tänker jag inte så mycket på att vara mörkrädd eller att klättra upp i Eiffeltornet. Jag tänker på den rädsla som är förknippad med att utsätta sin person, sitt innersta väsen för allmänhetens kritiska blickar. Jag tänker också på att våga utsätta sig för sig själv, ställa upp höga mål för sig.

Jag har i många sammanhang skrivit och pratat om att ställa sig på en scen och spela teater. Det kräver mod och att man är tillfreds med att man kanske misslyckas. Man måste vara beredd på att ingen tycker om det man gör. Man måste låta alla ha sin åsikt om det man gör och den är inte alltid positiv.

Det samma gäller mitt tidigare engagemang som ledande kommunalpolitiker i min hemkommun. Jag lärde mig snabbt, att man inte kan bry sig så mycket om vad folk tänker. Det gäller att vara du med sina egna tankar och de beslut man gör. Visst blir det en del missar och felbeslut om man är med länge, men alternativet är att inte göra någonting alls. Det är ett mycket sämre alternativ. Det klarar vem som helst av.

Min tanke har alltså tidigare mer eller mindre utgått ifrån att man måste våga misslyckas, våga vara oomtyckt. I ett nytt skede av mitt liv har jag åtminstone delvis kommit på andra tankar. Man måste också våga ta risken att lyckas.

Jag har en dröm om att göra några saker i livet. Jag vill göra dem för min egen skull, men det är sådana saker, som inte kan göras på ett relevant sätt utan att de får offentlighet. Jag har försökt hitta tid att förverkliga mina drömmar men det går trögt. Äkta brådska alternerar med rena undanflykter. Jag har undrat vad jag är rädd för. Jag har till min stora förvåning märkt att jag är rädd för att lyckas. Tänk om det blir bra. Det är mycket mera skrämmande än att det blir bara skräp av alltihop.

Jag ska försöka förklara mig med en analogi. Tänk dig att du blir riktigt kär i någon, du är som besatt. Du bara måste berätta för den andra personen att du älskar henne. Vad kan hända om du bekänner din kärlek? Förenklat sagt kan det ju egentligen bara finnas två utfall – hon älskar dig också eller så inte.

Hon kanske inte älskar dig, avfärdar dig. Det är ju inte så roligt, men det är på sätt och vis enkelt. Bara att konstatera faktum och gå vidare. Ingen vits att bli kvar och tigga efter uppmärksamhet eller inbilla sig att någonting skulle förändras med tiden. Smärtsamt, men redigt och klart. Livet fortsätter som förut.

Men tänk om hon älskar dig också. Då kan du inte lämna saken därhän. Då blir du ju tvungen att göra någonting åt saken. Då innehåller bekännelsen plötsligt ett löfte om att ta saken vidare. Du kan inte längre leva vidare utan att ta den andra personen och hennes kärlek till dig i beaktande. Du är inte fri längre. Du måste fortsätta att ge av din kärlek, du måste leverera.

Det är egentligen irrelevant om man lyckas eller misslyckas. Man förlorar säkert om man inte ens försöker uppfylla sina drömmar.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Föreningslivet i förändring?

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 26.9.2017

=============

Det sägs ofta att Finland är föreningarnas förlovade land. Jag har hört sägas att vi skulle ha flera föreningar per person än något annat land i världen. Jag har inte kunnat verifiera uppgiften, men helt omöjligt är det inte. Vi har över 140 000 registrerade föreningar i vårt land. Det blir cirka 39 personer per förening om finländarna skulle fördelas jämnt på dem alla.

Många föreningar har grundats kring en gemensam hobby eller ett gemensamt intresse, med verksamheten riktad till medlemmarna. Det finns också ett stort antal större och mindre föreningar som kompletterar den offentliga sektorn. En del av dem kan ha mycket stor betydelse. Folkhälsan är kanske det mest kända och betydande exemplet i Svenskfinland.

Det sägs ofta att föreningarnas tid är förbi. Jag har också ofta tänkt så, men de facto ökar antalet föreningar fortfarande i vårt land. Antalet säger ju inte allt, men vi har kvar en tro på föreningar. Samtidigt skapar den nya tekniken en ny typ av föreningar i sociala medier. Där samlas folk kring gemensamma intressen utan att organisera sig formellt. Intresset kan vara mycket smalt och medlemmarna finnas var som helst på jorden.

Även om föreningarna i ljuset av siffror mår bra, har jag i praktiken fått se, att det är svårt att få folk att ta sig an förtroendeuppgifter i föreningar. Det är svårt att engagera nya personer i styrelser och andra uppdrag. Många vägrar ta emot förtroendeuppdrag i rädsla för att de aldrig blir av med sitt uppdrag. Det leder ofta till att verksamheten småningom dör ut.

Samtidigt som föreningsengagemanget tryter, har jag märkt att det inte är speciellt svårt att engagera folk till någonting som intresserar dem. Det är inte särskilt svårt att övertala andra att engagera sig för enskilda, intressanta projekt i fria arbetsgrupper. Det känns tryggt att säga ja, då man vet att projektet har ett förutbestämt slut. Om man däremot tar emot till exempel sekreterarskapet i en förening, känns det kanske så, att man riskerar sitta fast med uppdraget tills döden befriar en från det. Ofta finns det fog för rädslan.

Fria arbetsgrupper är bra och smidiga, men de har en stor svaghet. De är inte juridiska personer. Ett projekt behöver inte vara särskilt omfattande eller avancerat för att det ska bli lättare att sköta via en juridisk person. Det låter kanske byråkratiskt och tråkigt, men så fungerar det i ett välordnat samhälle.

Kanske våra föreningar i framtiden delvis omformas till plattformar för fria arbetsgrupper. Det kan åtminstone i vissa fall vara ett användbart sätt att fortsätta den verksamhet som föreningen finns till för. Kanske också ett sätt att bredda föreningens verksamhet. Det kräver dock ett mycket stort förtroende mellan den ansvariga styrelsen och arbetsgruppen.

Inom föreningar gäller samma enkla regel som i samhället i övrigt: om var och en sköter om det gemensamma i sin tur, blir bördan aldrig för stor för någon enskild att bära.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Efterlysning: Ny matkultur

Inläggen tar tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 22.8.2017

=============

Kålskörden har nyligen inletts och det ligger unga, fina kålhuvud i butikernas grönsakslådor. De unga kålhuvudena är läckra och verklig säsongmat. De gröna bowlingkloten förvandlas till härliga grytor, lådor, coleslaw och dolmar, varför inte surkål. Dessutom är det svårt att hitta billigare mat än färsk kål.

I Finland har vi i många avseenden världens bästa matråvaror. Mindre kemikalierester än i nästan vilket land som helst, antibiotikafritt kött och ingen salmonella i äggen. Den ljusa sommaren gör att grönsakerna och bären blir mycket smakrika. Vi har också en relativt lång skördesäsong, börjande med sparris tidigt på våren och avrundande med alla våra fina rotfrukter till vintern.

Vi har alltså fina råvaror. Ändå har vi några allvarliga brister, som gör att vi inte utnyttjar den potential som finns i råvarorna. För det första äter vi finländare tillsammans mer sällan än invånarna i något annat OECD-land. Det tycker jag att är skrämmande. På jobbet äter en fjärdedel av oss vår lunch eller tar vår kaffepaus ensamma. För det andra har vi inte lyckats skapa eller återskapa en matkultur som uppskattar råvarorna.

Hur ska vi då börja äta oftare tillsammans? Att äta tillsammans föder en gemenskap som ger oss positiv energi och får oss att må bra på ett sätt som ökar vår livskvalitet. Alla familjer borde försöka äta åtminstone en måltid om dagen med alla samlade kring samma bord. Det finns bara vinnare om vi kan införa en sådan sed i varje hem.

Vi borde också äta oftare tillsammans utanför hemmen. Vi har en ganska outvecklad restaurangkultur i vårt land. Dels anses det fortfarande lite snobbigt att äta ute utan någon särskild orsak. Vi har både hög moms och höga löner, vilket gör att restaurangbesök ofta kan te sig dyra. Vi har inte heller riktigt en tradition av att köpa tjänster. Dessutom är vi ett land som har urbaniserats sent. Det har inte riktigt funnits tid att utveckla en kultur som omfattar regelbundna restaurangbesök.

Restaurangernas utbud har kanske inte heller till alla delar främjat utvecklandet av en levande restaurangkultur. Utbudet har bestått och består fortfarande långt av lunchrestauranger som erbjuder något man kan karakterisera som hemmamat. Dessutom finns det förstås en mängd kedjor som erbjuder samma maträtter, serverade på samma sätt i alla världens hörn. Restauranger som erbjuder mat från världens alla hörn har positivt nog ökat vårt intresse för mat.

Jag tror att både kunder och restauranger skulle vinna på att medvetet börja bygga upp en ny matkultur. En kultur som tar fasta på lokala råvaror och de råvaror som är aktuella för säsongen. En kultur som utgår från en sund stolthet över de råvaror och maträtter vi traditionellt har ätit i vårt land. Men inte bara det. Våra råvaror går nog att förvandla till nya maträtter också, med influenser från världens alla kök.

Varför inte bjuda hem en granne och tillsammans tillreda någonting gott av säsongens grönsaker?

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Bakom mina blå ögon

Kolumnen är tidigare publicerad som kolumn i tidningen Östnyland 24.1.2017

=====

Ingen vet hur det känns att vara den onda mannen, den ledsna mannen bakom blå ögon. Ungefär så skriver en ung Pete Townshend i en av mina favoritsånger. Sången handlar om att omgivningen uppfattar oss annorlunda än vi själva gör. Townshend förklarar att han är så mycket mera än det vi ser och det han visar.

Vi har ofta en ganska klar uppfattning om hurudana människorna i vår omgivning är. Jag tror att vi ganska långt kategoriserar människor utgående från några egenskaper som de har. Det kan vara fysiska egenskaper eller egenskaper som har en koppling till beteendet. Jag har börjat bli allt mera medveten om att vi tycks tro att andra människors känslor är kopplade till deras övriga egenskaper.

Jag läste nyligen en artikel om en medelålders man, som blev lurad på tiotusentals euro av en yngre kvinna, som låtsades fatta tycke för honom. Den stackars mannen var så ensam, att han vägrade inse faktum ens då polisen började ställa frågor om kvinnan och de pengar som hon hade ”lånat”. En sorglig historia och nätkommentarerna till nyheten gjorde mig riktigt ledsen. Många kommentatorer tycktes inte ha någon förmåga att ställa sig i mannens situation. Tänk att vara så ensam, att man tror på vad som helst, bara någon äntligen ser dig efter tiotals år av ensamhet.

Jag har också ofta funderat på mekanismerna som får folk att tro på ”Nigeriabrev”. Det är ju absurt att tro på att någon helt obekant miljardör skulle behöva just din hjälp för att flytta hundratals miljoner euro från sitt hemland till ett västerland. Ändå tror folk på breven. Jag undrar om det delvis handlar om samma fenomen som med den ensamma mannen. Man är så fruktansvärt ensam i ett fruktansvärt inrutat och tråkigt liv, att man går på vad som helst, bara för att komma bort en stund. Fantasin hjälper dig att känna dig viktig, åtråvärd eller helt enkelt bara någon som en annan människa ser på riktigt.

Men tillbaka till tanken om att vi skulle känna olika. Vi tror att vi själva aldrig skulle kunna luras av en skojare med nigeriabrev eller förlovningslöften. Men är det så? Känner vi inte alla i slutändan ganska likadana känslor? Jag tror det. Ändå tror vi att en skruttig gammal tant inte kan bli vanvettigt förälskad. Vi tror att chefer helt saknar känslor. Vi tror att artister inte är blyga. Vi tror att människor som skrattar mycket aldrig är ledsna.

Om någon har ett gott självförtroende och en stark självkänsla, så kanske vi luras att tro att den människan är alltigenom tuff. Aldrig rädd eller osäker. Vi tror att den där blyga killen inte kan ha stora drömmar.

Townshends sångtext är inte bara en önskan om att någon skulle se honom, hurudana känslor han känner på riktigt. Den handlar också om rädslan för att någon faktiskt ska göra det. Hjälp mig dölja mina känslor om jag börjar visa dem, ber han. Sådana är vi säkert alla. Vi hoppas att andra skulle se vad vi känner på riktigt. Ändå är vi livrädda för att det skulle ske, ens för ett ögonblick.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Första gången, sista gången, alla gånger däremellan

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 18.7.2017.

=========

Tidigare i somras blev det med en vän tal om tjusningen i att göra saker för första gången. Den har sin alldeles egna känsla som helt enkelt inte går att uppleva flera gånger. Ingen skillnad om det är den första kyssen, att få köra skördetröska som liten pojke, att ställa sig på teaterscenen, att få smaka på nyfångade räkor.

Första gången har man ingen referens, ingenting att jämföra med, så man är helt enkelt tvungen att använda alla sina sinnen. Intrycken blir äkta på ett alldeles speciellt sätt. I många fall är det också en lång förväntan som uppfylls. Ibland blir det en besvikelse, ibland en fullträff. Det blir kanske inte som man hade tänkt sig, men bra i varje fall. Man kanske minns händelsen hela livet.

Jag började fundera på att det också finns saker man egentligen bara vill göra den första gången. Sånt som man sedan i gungstolen på vårdhemmet kan säga att man har gjort, utan att behöva ljuga mera än det behövs för att krydda en bra berättelse. Det kan vara att hoppa fallskärm, springa ett maratonlopp eller se pyramiderna i Giza. Att se Neapel och sedan dö.

Jag har ibland tänkt att jag borde göra en så kallad bucket list, en förteckning över saker jag vill passa på att göra medan jag lever. Besöka Auschwitz, skriva en novellsamling, sova ensam i skogen en vinternatt. Den typen av saker. Jag vågar inte göra en sådan lista, eftersom den skulle tvinga mig att försöka pricka av alla sakerna på listan. Ganska bakvänt eller hur. Det är jag själv som hindrar mig från att göra saker som jag vill göra.

I något skede av livet börjar man göra saker för sista gången. Man köper sin sista bil, flyttar till en lägenhet därifrån man tänker fara med fötterna före, deltar för sista gången på vårmötet i en förening som har varit viktig i ens liv. Jag tror att det är en viktig del av processen. Man vänjer sig vid tanken på att allting tar slut en dag genom att medvetet göra saker för sista gången.

Jag har inte ännu kommit så långt i livet att jag skulle ha börjat göra saker för sista gången. Samtidigt gör jag allt mera sällan saker för första gången. Jag har redan gjort en massa saker i mitt liv, men visst finns det utrymme för många första gången-upplevelser ännu.

Ett stycke in i medelåldern har jag ibland haft en tendens att bli lite nedstämd över att utförsbacken på sätt och vis har börjat. Det är egentligen ganska korkat. Jag är i en sådan ålder att jag vet att jag kan en massa, jag har erfarenhet, jag bryr mig inte längre så mycket om vad folk tänker om mig och det jag gör, jag vågar göra nästan vad som helst.

Medelåldern är egentligen en skön ålder. Det är då man ska göra saker. Njuta av att man kan så mycket. Njuta av att kroppen ännu är i någorlunda skick. Njuta av att tanken ännu är lika skarp som i ungdomen. Njuta av att göra saker. Inte första gången, inte heller sista gången, utan alla gånger däremellan.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Molempi parempi – vem är jag?

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 13.6.2017

Här nedan en länk till min intervju i Molempi parempi

http://<iframe src=”https://player.vimeo.com/video/222148613″ width=”640″ height=”360″ frameborder=”0″ webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>

=========

Föreningen Samarbetsforum har som syfte att främja samarbete mellan olika aktörer och nivåer i samhället. Samarbetsforum arbetar också för en levande och konstruktiv tvåspråkighet. Då Finland i år fyller 100 år, har föreningen gjort en storsatsning ”Molempi parempi – 52 klipp om två språk”.

Varje vecka presenteras ett nytt avsnitt. Det är fråga om korta filmklipp, där mer eller mindre tvåspråkiga personer berättar om sig själva och sitt förhållande till språk och tvåspråkighet. Filmerna är korta, endast två till fyra minuter, men de ger i många fall en förvånansvärt djup bild av personen.

Jag är född och uppväxt i en tvåspråkig familj. Finskan och svenskan har alltid varit relativt jämnstarka. Jag har gått skola på svenska och växt upp i en by där få pratar finska. Svenskan har under en stor del av mitt liv varit en liten aning starkare. Jag reflekterade egentligen första gången riktigt på allvar över min tvåspråkighet som ung vuxen. Då kom det en period i mitt liv, då det allra mesta i min vardag gick på finska.

Jag minns hur jag njöt av att kunna hantera finskan på ett sätt som enbart är förunnat den som lärt sig ett språk som barn. Ungefär samtidigt började jag fundera på min identitet på olika språk. Jag var och är ju egentligen trespråkig, då hembyns svenska dialekt har ett annat ordförråd och annan grammatik än standardsvenska. Utöver de här tre språken som jag behärskar, har jag på senaste tid åter kommit i kontakt med min mammas finska dialekt, som hon inte använde med oss barn. Det är ett språk som jag inte helt behärskar (ännu), men jag känner igen språket på ett sätt som är svårt att beskriva. Bekant liksom vissa dofter från barndomen.

Jag har fått delta i Molempi parempi och väntar med stor spänning på att mitt eget avsnitt ska publiceras. Med stort intresse har jag tittat på alla andra klipp. Med ungefär hälften av intervjuerna ute, förvånas jag av att det inte har blivit tjatigt. Tvärt om. De medverkande ger varje vecka någonting nytt att tänka på.

I ett av klippen säger huvudpersonen att han är exakt samma person, oberoende av vilket språk han använder. Språket är enbart ett verktyg, säger han. Då jag reflekterar över min egen finsk- och svenskspråkighet, märker jag, att jag förstås är samma person, men att det finns en skillnad. Skillnaden är hårfin, men ändå rätt så distinkt. Min personlighet förskjuts en aning, beroende på vilket språk jag använder.

Språk är ett verktyg och man ska inte ge språk någon ideologisk betydelse. Ändå är det intressant att märka, att olika språk utgår från ett lite olika sätt att gestalta omvärlden. Det avspeglar sig på mitt sätt att tänka och därför också på min person. Jag har tre pikulite olika personligheter – en östnyländsk, en standardsvensk och en finskspråkig. Jovisst, det är fråga om samma person, men han gestaltar och beskriver sin omgivning på tre olika sätt. Inget av dem är bättre än ett annat. De är bara lite olika.

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Bönder på some

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 9.5.2017

=======

Jag är relativt aktiv på sociala medier, främst Facebook och Instagram. Mina some-profiler är ett sammelsurium av allt det som jag är. Jag berättar om vardagliga händelser, jag skriver om politik och intressebevakning, om mina hobbyn och ganska ofta om mitt jordbrukande.

Mina vänner och följare på sociala medier har de mest varierande yrken. Det är allt från europarlamentariker till bönder, från författare till vårdare och allt däremellan. De flesta berättar om sin vardag eller hobbyn och många delar med sig av intressanta tidningsartiklar med mera. Det blir en massa bilder på katter och hundar, barn och hästar.

Jag har redan en längre tid tyckt mig se vissa mönster i hur folk använder sociala medier, beroende på vilken typ av yrke de har. Därför sökte jag lite slarvigt på nätet efter undersökningar i ämnet. De undersökningar jag hittade handlade mest om hur mycket arbetstid som slösas bort på Facebook och dylikt. Jag är mera intresserad av det innehåll som människor i olika yrkesgrupper delar på sociala medier.

Mina egna högst ovetenskapliga observationer tyder på att bönder mera än andra delar med sig av sitt yrke. I de flesta andra yrkesgrupperna har arbetsrelaterade inlägg sällan annat budskap än att nu börjar semestern. Någon gång kan det vara foto på lunchen eller en födelsedagstårta med anledning av att någon på kontoret har födelsedag. Mycket sällan handlar inläggen om själva arbetet eller dess resultat.

Bland bönderna är det annorlunda. Det är själva yrket och olika arbeten som visas upp för vännerna eller följarna. Det är sådd och skörd, kalvningar och djur på bete. Då jag själv delar med mig av olika arbetsmoment inom jordbruket, så är det dels för att berätta om vad jag håller på med för andra bönder. Minst lika mycket handlar det också om att berätta för alla andra om bondens vardag. Jag tror att andra bönder som delar med sig av sitt jordbrukande tänker på samma sätt.

Varför ser vi så sällan andra grupper dela med sig av sina arbeten på sociala medier? Undantaget finns förstås i inlägg som har ett direkt marknadsföringssyfte. Har du sett sjukvårdare lägga ut fotografier på speciellt snygga stygn på some? Eller läst om hur bokföraren njuter av sina bokslut och balansräkningen som landar på centen rätt? Vad beror det på att det mest är bönder som lägger upp bilder och berättelser om sitt arbete?

Många yrken handlar om kontakt med andra människor. Det kan säkert vara lite knepigt att dela med sig av arbetssituationer, utan att samtidigt publicera fotografier på människor som kanske inte har någon lust att bli publicerade i någons flöde. Men ändå. Jag saknar faktiskt inlägg som handlar om vardagliga situationer på arbetet. Kanske det skulle öka förståelsen för andra människor. Jag tror att vi har ganska stereotypa uppfattningar om olika yrken. Kanske skulle dessa stereotypier mjukas upp av mera some-synlighet. Eller kanske de bara skulle förstärkas.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Konstig konst

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 4.4.2017

========

Jag har aldrig upplevt mig själv som någon stor konstkonsument eller förståsigpåare inom konsten. Tvärt om. När någon säger ordet konst, så tänker min ryggmärg fortfarande på dammiga muséer, stridande tjädertuppar eller konstiga föremål som inte föreställer någonting alls. Jag tänker instinktivt att det är någonting man måste förstå på ett visst sätt, kunna läsa.

Om man tänker på konst i ett lite vidare perspektiv än von Wrights fåglar, så är jag en riktig storkonsument. Jag vet inte hur många hundratusen sidor skönlitteratur jag har läst under mitt liv utöver en bedövande massa föredragningslistor. Jag lyssnar nästan dagligen flera timmar på musik medan jag arbetar. Det är konst det också. Tror jag.

Vad är konst egentligen? Jag vet inte om det är någon större vits att ens försöka definiera konst. Ändå har jag en rätt så distinkt uppfattning om varför vi människor behöver konst. Det är för att gestalta sådant som inte går att avbilda. Konstens uppgift är att måla en bild av våra känslor, av vår innersta kärna, av allt det som gör oss till människor.

Jag tänker fortfarande ofta att man ska kunna förstå konst för att kunna njuta av den. Att konst och enskilda konstverk ska gå att förstå på ett visst sätt. På det sätt som konstnären tänkte.

Bevittnade igår ”Peggy Pickit ser Guds ansikte” på Amos. Jag tilltalades mycket av pjäsen, tyckte att texten var rent av genialisk. Idag har jag läst alla recensioner jag har hittat på nätet. Ville jämföra hur andra har upplevt pjäsen, som alltså inte är ett realistiskt drama. Jag har tydligen i många avseenden upplevt ganska olika saker än recensenterna. Vem av oss har upplevt pjäsen så som dess författare tänkte? Antagligen ingen alls.

Under sportlovet besökte vår familj Kiasma, där Mona Hatoums utställning då pågick. En del stora konstverk, andra mindre. Vissa var självklara på gränsen till klichéer. Andra var svårare att ta till sig. Vi hade barnen med oss och de tilltalades av många av de ganska svårtolkade konstverken. Alla väckte inte positiva känslor, men de var ändå tilltalande, de berörde någonting som är svårt att beskriva. Kände vi det som konstnären ville uttrycka? Förstod vi hennes konst? Ingen aning, men hon lyckades beröra oss.

Diktatorer har i alla tider vart rädda för konstens makt. Konstnärer hör till de första att dödas eller ställas i maktens tjänst då man strävar till envälde. Det beror på att konsten berör oss på ett sätt som inte går att kontrollera. Makt är att kontrollera. Då kan man inte låta en massa konstnärer drälla runt och påverka folks känslor och tankar hur som helst.

Kanske vi borde våga låta andra uppleva oss själva på ett sätt som vi inte helt kan kontrollera. Våga ge uttryck för vår person, utan att utsätta oss för en strikt självcensur på förhand. Vad har vi att förlora, vilken risk finns det att ta? Det att vi blir missförstådda? Det blir vi ju ändå, oberoende. Den största risken är att någon annan ser din kärna. Hur farligt är det?

Posted in Uncategorized | Leave a comment