Monthly Archives: December 2019

Att förstå sig på

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 10.12.2019 ======== Förra veckans politiska skeenden och resultaten av galluparna kring de politiska partiernas understöd har hos mig väckt ett starkt behov av att förstå världen. Rävspel eller inte? Varför tappar … Continue reading

Posted in Uncategorized | Leave a comment