Klimat, proportioner och val av åtgärder

Inlägget har tidigare publiceerats som kolumn i tidningen Östnyland 5.3.2019

=============

Det är inte alldeles lätt att få något ordentligt grepp om klimatdebatten. Webben är full av både god och dålig information. Det blir inte lättare av att många aktörer har hoppat på klimattåget och utnyttjar det för att främja sin egen agenda, ibland med mycket lös koppling till själva klimatproblematiken.

Globalt sett härstammar en alldeles överväldigande majoritet av koldioxidutsläppen från användning av fossila bränslen. Globalt har användningen av fossila bränslen ökat under hela 2000-talet, med undantag för några år då den ekonomiska recessionen har hämmat ökningen.

Här i Finland har Statistikcentralen och andra aktörer fördelat de lokala utsläppen på olika sektorer. Enligt ”Statsrådets redogörelse om en klimatpolitisk plan på medellång sikt fram till 2030” (Miljöministeriet 2017) står jordbruket för cirka 10 procent av våra klimatutsläpp, varav husdjursproduktionen står för mindre än hälften.

Mot nämnda faktum kändes det minst sagt olustigt att läsa Helsingfors stads borgmästare Jan Vapaavuoris kolumn i Hbl (4.2.2019). Vapaavuori skriver att ”De ledande städerna bör gå i täten för att bekämpa klimatförändringen eftersom de konkreta klimatlösningarna äger rum i städerna”. Så långt är det lätt att hålla med Vapaavuori.

Jag hade väntat mig att Vapaavuori i egenskap av borgmästare för Finlands största eldare av stenkol skulle ha skrivit om avveckling av stadens kolkraftverk eller ens någonting om att sluta elda fossil naturgas i stadens kraftverk. Energisektorn står trots allt för tre fjärdedelar av våra klimatgasutsläpp. Men nej. Kolumnen handlade om att ersätta kött med grönt på våra tallrikar. Vapaavuori står bildligt sagt på ett berg av stenkol och lyfter fram valet av mat som en viktig klimatåtgärd. Bristen på sinne för proportioner är slående.

Förstå mig inte fel nu. Jag försöker själv äta mera grönt, mera rotfrukter, mera frukt och bär. Det gör jag för att må bättre. Klimatet kräver helt andra åtgärder. I en värld av ett enormt informationsöverflöd är det enligt min mening viktigt att påverkare och beslutsfattare bidrar till skapande och spridning av riktig information. Klimatdebatten blir inte bättre av att man medvetet blandar begreppen eller silar mygg och sväljer kameler.

Det finns förstås också de som anser att hela klimatförändringen är påhittad eller att klimatuppvärmningen beror på naturliga variationer, inte människans verksamhet. Kanske det, helt säker kan man ju inte vara, även om jag tror att vårt eldande av fossila bränslen är den primära orsaken till att klimatet förändras och att vi har mera extremt väder än förr.

Vad har vi att förlora på att avstå fossila bränslen på sikt, på att ta väl hand om våra skogar, på att sköta om odlingsmarkens bördighet genom att binda mera humus i den? Ingenting. Det finns bara vinnare om vi övergår till förnybar energi, värnar om markens bördighet, ökar tillväxten i våra skogar. Kretsloppstänkande är mest av allt en attitydfråga.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *