Känsligt klimatsystem

Inlägget har tidigare publicerats som kolumn i tidningen Östnyland 3.7.2018

========

I Finland har vi ett behagligt klimat. Frågan om hurudant väder är trevligt eller önskvärt är förvisso i allra högsta grad beroende av personliga preferenser. Vi har tydliga årstider, men mycket sällan extrema väder.

Vi råkar också finnas på ett sådant ställe i världen, där Golfströmmen dels jämnar ut växlingarna, dels gör det möjligt för oss att odla vår mat. Om man förlänger gränsen mellan USA och Kanada, träffar den Europa i Paris. På våra breddgrader bygger man karikerat sagt iglon också på somrarna på andra håll i världen.

Hos oss regnar det mera än det avdunstar. Vi har ett överskott på vatten och rent grundvatten nära markytan. Visserligen är vårmånaderna regnfattiga, men en stor del av regnen faller under växtperioden. Juli är årets nederbördsrikaste månad, tätt följd av augusti.

Under somrarna brukar temperaturerna vara rätt så optimala för växter. Solen skiner nästan dygnet runt. Det växer så att det knakar under vår korta sommar. Som en liten extra bonus gör förhållandena att våra växter blir smakrikare. Vintern dödar en massa skadegörare och sjukdomar, så vi klarar oss med mycket mindre kemikalier i odlingen än alla andra.

Under försommaren har vi fått läsa om att grässkördarna är små, spannmålen torkar bort och grönsaksodlingarna lider. Skörden av åkerväxter förutspås i vår region bli ungefär hälften av det normala. Det här beror på några veckors eller ett par månaders torka.

Förra hösten hade vi en motsatt situation, med ihållande regn. Skördandet av växter som skördas med skördetröska var minst sagt utmanande. Det konstiga med vädret förra hösten var till en början egentligen inte ens stora regnmängder. Det var blött och eländigt för att solen inte sken och för att det var vindstilla under en mängd dagar. Senare under hösten blev regnmängderna större. De sista tröskorna arbetade på fälten ännu i november.

Vi har alltså haft rätt så extrema effekter, trots att vädret inte egentligen har varit särskilt extremt, åtminstone inte i en lite större jämförelse. Det är kanske hälsosamt att bli påmind om hur skör tråd vi hänger i. Mycket små förändringar i vädret ger otroligt stora utslag i naturen. Effekterna blir tydligast i vår odlade omgivning. Regn som faller en månad för sent eller för tidigt omintetgör nästan vårt sätt att odla.

Det talas mycket om klimatförändring. Klimat och väder är inte samma sak. Mycket tyder ändå på att någonting håller på att ske på väderfronten, som sannolikt beror på en större klimatförändring. Alla tror inte på klimatförändringen. Jag kan inte avgöra om den är sann eller inte, men en överlägsen majoritet av alla forskare säger att vi har en klimatförändring och att den beror på eller förstärks av mänsklig verksamhet.

Jag har många gånger funderat på vad vi har att förlora på att avstå från fossila bränslen och på att välja andra så kallade klimatsmarta lösningar. Ingenting. Vi förlorar ingenting, men vi vinner kanske en massa. Valet är enkelt.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *