Är ditt jobb improduktivt?

Läste i dag om en kille som förtjänar 20 miljoner euro på att spela fotboll. Det blir knappt 55 000 euro om dagen. En hyfsad årsinkomst i Finland per dag, alltså. Det är helt sjukt, ingen fråga om saken. Det tycks finnas ett alldeles våldsamt överflöd av pengar någonstans, vilket alltså till en liten del kanaliseras till denna fotbollsspelare. Killen som förtjänar 20 är inte att klandra, tvärtom. Om någon är villig att betala 20 miljonger för att man gör ngt man älskar att göra, så är det helt rätt att låta dem betala. Nyheten fick mig att börja fundera lite kring hela alltihop.

I ett fotbollslag spelar 11 spelare åt gången, men laget består naturligtvis av betydligt flera spelare än så. Därtill kommer en massa olika slags coachar, massörer, läkare och gud vet vad. Alla skall ha lön. Fotbollslaget drivs som ett affärsföretag. Det måste gå på vinst. Fotbollsbolaget måste alltså räkna med att det lönar sig att betala 20 miljoner per år för denna ena anställda. Denna anställda kommer alltså att leda till att företagets intäkter blir mera än 20 miljoner euro större än de skulle ha blivit med en pappfigur i stället för denna kille. Hur jäkla stora pengar roterar det alltså egentligen i fotbollskretsar, om ett lag räknar med att de skall hova in 55 000 euro MERA än vanligt VARJE dag, 7 dagar i veckan bara tack vare att en visskille spelar i laget? Fotbollslagets övriga ekonomiska verksamhet måste ju ha en alldeles enorm omfattning. Jag vet inte ett smack om fotboll, men skulle jag vara journalist skulle jag gräva en stund i detta.

En fotbollsspelare är väl närmast att jämföra med ngn annan artist, som säljer sin förmåga/sitt uppträdande åt någon, som i sin tur hittar en massa människor som är beredda att betala för att komma och titta på uppträdandet. Situationen kan alltså inte jämföras med lönearbete, men nog med en egenföretagare (som jag till exempel). Ändå började jag fundera på det där med olika lön för olika arbete.

En äldre herreman i min närmaste krets brukar alltid säga att alla borde ha samma lön, oberoende av vad man gör. Allt arbete som behöver utföras är lika värdefullt. Det som inte behöver utföras behöver inte utföras. Mitt idealistiska jag skulle gärna hålla med honom. Invändningarna är många. Jag håller med om vissa invändningar, andra har jag svårare med.

En sak som ofta nämns som försvar för högre lön är att det krävs mera utbildning för att utföra vissa arbeten. Helt sant, men skillnaden kan inte bli särskilt stor i ett land som Finland, där praktiskt taget alla studier är gratis. Det finns en samhällelig överenskommelse om att det är till allas fördel om de som har förmågan att utbildas också ges den möjligheten. En tanke som jag omfattar helt och hållet. I en sådan situation kan kravet på högre lön endast försvaras till den del den kompenserar ”inkomstbortfallet” under den tid då man studerade, fördelad på den förväntade arbetstiden. Skillnaden blir liten efter gratis studier.

Jag blev riktigt arg häromkvällen, då en antagligen riktigt välutbildad man på TV:n tyckte att den offentliga sektorns anställda kunde nöja sig med riktigt små löneförhöjningar i den svåra ekonomiska situation som vi har. Det håller jag med om och skulle gärna överföra tanken till alla som lyfter lön. Då det kniper borde vi alla hjälpas åt. Det som fick mitt blodtryck att rusa över alla gränser var hans motivering. De utför improduktivt arbete! Dessa offentligt anställda producerar enligt honom inget egentligt mervärde. Denna idiot avsåg alltså dem som har utbildat honom, dem som kommer och skyddar honom om han hotas/utsätts för våld, dem som lappar ihop honom efter en misshandel, dem som sköter hans barn medan han står och pratar smörja, dem som har förlöst hans barn, dem som tar hand om hans föräldrar som han inte själv ids titta efter osv osv.

För det första har denna andens jätte fel i sak. Också krasst ekonomsikt kostar till exempel en lärare eller en sjukvårdare mindre än deras arbete ger upphov till i ekonomiskt mervärde eller ökad produktivitet. Det som ändå retar mera än själva sakfelet är attityden – vissa jobb är mycket mera värda än andra. Vi är alltså ganska långt från den äldre herremannens ideologi som jag nämnde tidigare.

Det ligger på något sätt i tiden att olika arbeten är olika mycket värda. Det blir allt vanligare att folk vägrar ta emot arbete, eftersom de anser att vissa arbeten har för låg status i förhållande till den bild dessa har av sig själva. Jag brukar kalla mig själv liberal, till och med mycket liberal. Men i en sak är jag konservativ, till och med mycket konservativ. Det finns inga arbeten som är bättre än andra, det finns bara arbeten som skall utföras!

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *